Rijkswaterstaat DIM-project


rws-met-logo-100

START

Het projectteam Ontwikkeling DIM-functie binnen Rijkswaterstaat ontmoette beperkte interesse van het management in de ontwikkeling, die Documentair Informatie Management (DIM) zou moeten doormaken om het informatiemanagement up-to-date te brengen. Dat ging tevens gepaard metĀ ontkenning door grote delen van de DIM-organisatie dat de behoefte van hun klanten anders lag dan het traditionele archiefwerk, waarin DIM grotendeels voorzag.

De interviews, gehouden met een aantal spraakmakende belanghebbenden als lijn- en projectmanagers en managers projectbeheersing, geven een opmerkelijk beeld van de afstand, dieĀ de klantbehoefte scheidt van de bestaande dienstverlening van de DIM-organisatie. De noodzaak om die ‘gap’ te dichten wordt evident.

Zie voor de video: https://vimeo.com/81700444